Przeprowadzanie akcji edukacyjnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy

Kadłub Wolny

4 000

Status: Wniosek złożony

Zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym będzie polegało na przeprowadzeniu na terenie całej gminy akcji edukacyjnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Uświadamianie dzieci i dorosłych w zakresie czynności, które należy wykonać, by w razie potrzeby uratować komuś życie. Aktywizacja lokalnej społeczności. Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci. Integrowanie ludzi wokół tak istotnej rzeczy, jaką jest pierwsza pomoc. W ramach akcji zakupiony zostanie zestaw 3 fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę) oraz szkolny AED. Kadłub Wolny jest miejscowością rolniczą, przez co występuje tutaj duże zagrożenie wypadkami. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345