Skuteczny Strażak - bezpieczna okolica

Czarna Sędziszowska

15 500

Status: Wniosek złożony

Mając na celu zwiększenie możliwości i skuteczności udzielania pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej planuje zakup wyposażenia osobistego dla strażaków oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED i defibrylatora szkoleniowego.

Projekt poza zakupem sprzętu obejmie spotkania z mieszkańcami okolicy, na których podjęte zostaną zagadnienia związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zakup wyposażenia umożliwi szybkie i skuteczne podejmowanie akcji, a AED w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców okolicy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345