Promocja i ochrona zdrowia

Głubczyce

20 600

Status: Wniosek złożony

Misją Fundacji Inwestujemy w Przyszłość jest poszukiwanie możliwości wydłużania życia poprzez życie zdrowsze tzn. profilaktykę zdrowotną, która jest tańsza i pewniejsza od leczenia) oraz wydłużanie okresu zdolności do pracy.

W ramach Zadania Prewencyjnego przeszkoleni zostaną liderzy Fundacji poprzez szkolenia/warsztaty/konferencje z zakresu promocji i ochrony zdrowia - dietetyka, odchudzanie i innowacje w zakresie ochrony zdrowia (wydłużania życia, zdrowia i aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego) Pozwoli to Fundacji na wyspecjalizowaniu się w tego typu zagadnieniach.Zadanie prewencyjne zakłada również nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie woj. opolskiego np. gminy, powiaty, inne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i rady seniorów w zakresie postawionego priorytetu na rok 2019 - promocja i ochrona zdrowia. Zapewni to trwałą zmianę w otoczeniu społeczności lokalnej.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256