Program kompleksowej diagnostyki fizjoterapeutycznej i ortopodologicznej

Poznań

74 386,50

Status: Zrealizowane

Celem projektu Fundacji Tata z Poznania jest kontynuacja badań diagnostycznych oraz poprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców, kadry pedagogicznej związanych z kompleksową diagnostyką fizjoterapeutyczną, a także ortopodologiczną – stóp, postury u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Projekt obejmie 4 przedszkola (w tym 1 specjalne) oraz uczniów szkoły podst. (klasa 0, I). Projekt zaadresuje pilne potrzeby diagnostyki i prewencji wad stóp i postawy u dzieci (w tym doboru obuwia profilaktycznego), umożliwi dostęp do zaawansowanej diagnostyki rodzicom mniej zamożnym. Zostaną opracowane materiały informacyjne, materiały instruktażowe-zestawy ćwiczeń do realizacji w domu, informacje i prawidłowym doborze obuwia profilaktycznego.

Działania obejmą blisko 1000 osób (w tym ponad 310 dzieci). Zaplanowano badania przesiewowe - diagnostyka wad stóp i postawy, diagnostykę komputerową, diagnostykę fizjoterapeutyczną neurorozwojową i wad postawy, edukację rodziców w zakresie ćwiczeń z dzieckiem oraz konsultację ortopedy dziecięcego.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531