Mazurskie Serce

Ełk

75 000

Status: W realizacji

Celem projektu Fundacji Przedsiębiorczości i Turystyki Hossa jest zapewnienie możliwości skorzystania z defibrylatora AED w każdym miejscu i o każdym czasie. Tak, by można było ratować ludzkie życie w przypadku wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia.

W pierwszym etapie realizacji projekt dotyczy wyłącznie powiatu ełckiego, a docelowo projekt będzie rozwijany na terenie mazurskich powiatów. Projekt Mazurskie Serce polega na montowaniu automatycznych defibrylatorów AED w miejscach ogólnodostępnych, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia NZK lub miejscach, gdzie przewiduje się dużą liczbę osób w jednej jednostce czasu, Miejsca, w których zamontowane będą defibrylatory zostaną odpowiednio oznakowane oraz umieszczone na mapach. Zostanie nawiązana współpraca z dyspozytorami 112 oraz Zespołami Ratownictwa Medycznego, Odbędą się szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. . Defibrylatory będą pod ciągłą kontrolą, by mieć pewność ich pełnej sprawności.

Dzięki realizacji programu Mazurskie Serce będzie można codziennie ratować ludzkie życie. Misją Fundacji jest nie tylko wyposażanie mazurskich miast i przestrzeni publicznych w defibrylatory automatyczne AED, ale przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat pierwszej pomocy i pokazanie, jak łatwo można zapobiec śmierci, jeśli zareaguje się odpowiednio szybko mając pod ręką AED.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531