Przeszkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Chorki

10 000

Status: Zrealizowane

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkach jest przeszkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu z powiatu łęczyckiego w zakresie wiedzy pożarniczej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przyczynią się do rozwoju zdolności interpersonalnych uczestników (m.in. współpracy, asertywności), radzenia sobie w sytuacjach stresowych wynikających z uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadku poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej utrwalonej ćwiczeniami praktycznymi. Zamierzonym efektem będzie również zwiększenie zdolności wykorzystania własnego potencjału i aktywnego działania w środowisku lokalnym. Istotnym elementem będą ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu przygotowujące do zawodów sportowo-pożarniczych MDP według regulaminu CTIF. Niezbędne jest do tego wyposażenie OSP w Chorkach w stroje, niezbędny sprzęt (fantom, płotek drewniany, tunel, kładka, tarcze nalewowe, stanowisko przyrządów, ściana drabiniasta).

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519