Podniesienie standardu szkoleniowego

Sosnowiec

4 000

Status: Zrealizowane

Zaglębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma na celu podniesienie standardu szkoleniowego i zamknięcie procesu wyposażania jednostki ratowniczej w sprzęt szkoleniowy.

Do pełnej profesjonalizacji możliwości szkoleniowych wymagane byłoby uzupełnienie sprzętu o dwa fantomy. Pierwszy, to fantom z linią diodową LED prezentującą w sposób wizualny efekt masażu serca, w postaci przebiegającej linii świetlnej diod. Drugi, to fantom psa, który przeznaczony będzie do szkolenia dla Sekcji Psów Ratowniczych, jak również w zakresie do realizacji pilotażowego programu realizowanego przez wnioskodawcę "Ratownik na czterech łapach" 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531