„Akademia Bezpiecznego Seniora”

Chojnice

40 000

Status: Wniosek złożony

„Akademia Bezpiecznego Seniora” Chojnickiego Centrum Kultury, to program prewencyjny poświęcony wyłącznie seniorom, który powstał z inicjatywy kilku lokalnych
środowisk.

 

Rosnąca populacja seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wprowadzanie dla nich ułatwień w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie, a także stwarzanie nowej oferty ukierunkowanej na tę grupę wiekową.

Głównymi celami Akademii są: dostarczenie słuchaczom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności ułatwiających bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, wzrost świadomości seniorów na temat potencjalnych zagrożeń, uświadomienie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia, aktywizacja osób w podeszłym wieku w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej pozostałym mieszkańcom kamienicy, bloku, ulicy, osiedla, stworzenie koalicji zrzeszającej organy rządowej administracji zespolonej, służb społecznych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa w powiecie chojnickim.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
346