Ograniczenie liczby wypadków z udziałem uczniów

Police

19 500

Status: Zrealizowane

Celem Stowarzyszenia Pojazdy Elektryczne Ekologia i Ekonomia Inwestycji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem uczniów.

Projekt będzie polega na montażu wiaty rowerowej wyposażonej w tablice edukacyjne dotyczące bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły. Zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (największa w gminie ok. 1200 uczniów). Montaż wiaty odbędzie się w ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia i zaangażowania społeczności lokalnej, w ramach zadania w wiacie zostaną zamontowane tablice edukacyjne. Dzięki realizacji zadania, dzieci będą bardziej bezpieczne, zwiększy się dostępność szkoły dla rowerzystów, a przez to wzrośnie liczba dojeżdżających rowerami oraz ilość podróży rowerowych w mieście.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531