Projekt ”OdblaskoBEZPIECZNI”

Tarnów

30 000

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji Regionalnego Rozwoju Edukacji odnosi się do bezpieczeństwa publicznego w zakresie ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego szczególnie dzieci w zakresie dbałości o bezpieczeństwo na drogach, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym. W projekcie wezmą udział 4 szkoły z gminy Tarnów liczące łącznie ok. 400 uczniów z klas od I do IV.

Zajęcia edukacyjne będą realizowane w ramach projektu w postaci działań: prelekcje w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć będzie poruszana m.in.: droga do szkoły, konieczność noszenia elementów odblaskowych, uczestnicy ruchu drogowego: pieszy, pasażer, kierujący pojazdem, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, sygnalizacja świetlna. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343