Zorganizowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej

Ujazd

21 822

Status: Wniosek złożony

Zadanie polega na zorganizowaniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej składającej się z dzieci 6- letnich uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

Celem powołania tej drużyny jest chęć wspomagania edukacji dzieci i ich rodzin w zakresie bezpiecznych zachowań w domu oraz najbliższym środowisku. Obejmująca wykształcenie u dzieci umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz jeżeli wystąpią zminimalizowania ich skutków. Drużyna będzie się spotykała w soboty na dwugodzinnych zajęciach prowadzonych przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe, nauczycielki z Przedszkola w Ujeździe oraz zaproszonych gości: ratownika medycznego, policjanta, lekarza weterynarii i leśnika. Do zajęć i innych działań w projekcie będą też włączać się rodzice aby nabyli większą świadomość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci. W ramach projektu zostanie zakupione umundurowanie dla dzieci, niezbędny sprzęt do zajęć terenowych do symulowanych akcji bojowych oraz pomoce dydaktyczne i piśmiennicze. Zostanie organizowana również wycieczka do sali dydaktycznej "Ognik" w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas zakończenia projektu podczas którego zostaną podsumowane wszystkie działania w projekcie, a dzieci z drużyny zostaną pasowane na "Małych strażaków".

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343