Promocja zdrowego trybu życia poprzez sport

Sulejówek

10 000

Status: Wniosek złożony

Zadaniem, jakie chciałby wykonać UKS Herkules dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego, jest promocja zdrowego trybu życia poprzez sport.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym UKS Herkules mógłby rozpowszechnić oraz umożliwić zarówno młodzieży lokalnej jak i starszym mieszkańcom Sulejówka grę w siatkówkę. Środki uzyskane w poprzednim roku pozwoliły na organizację kilku dni otwartych na które przybywały znaczne ilości młodzieży. Dodatkowo fundusz umożliwił udział w rozgrywkach 4 Ligi Mazowieckiej drużynie seniorów. Cotygodniowe mecze przyciągały wielu lokalnych kibiców w różnym wieku. Przyczyniło się to do popularyzacji siatkówki wśród społeczności lokalnej dlatego też chcielibyśmy kontynuować działalność drużyny siatkarskiej oraz organizację zajęć dla młodzieży. W tym roku dzięki uzyskanym środkom chcielibyśmy również zorganizować spotkania dla starszych mieszkańców Sulejówka, którzy chcieliby aktywnie spędzać swój wolny czas.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343