Propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwego stylu życia

Szczecin

99 980

Status: W realizacji

Przedmiotem projektu Fundacji Instytut Gryphius jest organizacja zadania prewencyjnego, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwego stylu życia w społeczności lokalnej woj. zachodniopomorskiego.

Zaproponowane działania są podyktowane kontynuacją prezentacji działalności społecznej dot. odniesienia poziomu wiedzy o problemach zdrowotnych, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała formę:- działań interwencyjno – naprawczych – organizacja i przeprowadzenie konkursu; warsztatów na temat mechanizmów ochrony zdrowia; platformy u-learningowej do obsługi dynamicznych webquestów - II etap. Inicjatywa jest ogólnodostępna. Projekt jest działaniem obejmującym kompleksową obsługę przygotowania i przeprowadzenia działań, wraz z udostępnieniem  wmaganego nowatorskiego narzędzia edukacyjnego. Projekt jest działaniem wyróżniającym naszą organizację i wielokrotnie realizowanym w tradycyjnej formie na terenie m. Szczecina podczas różnorodnych akcji charytatywnych w ramach Programu Planet Head Day Szczecin (PHD), kierowanych do różnych grup wiekowych. Program PHD wprowadza inicjatywy na rzecz aktywnego zdrowienia i zmiany postaw wobec edukacji i stylu życia.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519