Rodzinny Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy „Bezpieczna Rodzina”

Marcinowice

50 000

Status: W realizacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach chciałaby propagować zdrowy tryb życia oraz edukować społeczność powiatu jaworskiego z zagadnień pierwszej pomocy.

Realizując ten projekt związany z bezpieczeństwem zwiększona zostanie świadomość mieszkańców oraz poprawione umiejętności praktyczne całych rodzin w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Doposażenie jednostki w multimedialny sprzęt szkoleniowy oraz wybudowanie siłowni plenerowej Pozwoli trafić do większej ilości osób z całego powiatu jaworskiego. Realizacja projektu przyniesie długofalowe efekty na lata dla mieszkańców Gminy Mściwojów oraz Powiatu Jaworskiego m.in. będzie się odbywało więcej szkoleń oraz będą one cykliczne i regularne bez względu na pogodę. Dodatkowo osoby, które będą brały udział w szkoleniach będą mogły skorzystać z siłowni plenerowej. Do projektu zaangażowane zostaną również pobliskie szkoły, a poprzez akcje promocyjne na lokalnych imprezach, do aktywnego udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa oraz ćwiczeń na siłowni, zachęcone zostaną całe rodziny.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519