Bezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój

61 803

Status: Zrealizowane

Projekt Stowarzyszenia "Realne Marzenia" zakłada przeprowadzenie 10 szkoleń z zakresu zapobiegania wypadkom, a także udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z wykorzystaniem innowacyjnego symulatora w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Szkolenie skierowane będzie do różnorodnej grupy odbiorców, która będzie uzależniona od miejsca przekazania defibrylatora. Planowane jest przeszkolenie dzieci i ich wychowawców w szkołach i przedszkolach, pracowników Urzędu i uzdrowiska, pracowników lokalnej przychodni, a także mieszkańców gminy. Stowarzyszenie planuje wyposażyć 12 kluczowych dla gminy Szczawno-Zdrój miejsc w defibrylator AED. Wyposażenie tych miejsc w defibrylator AED oraz odpowiednie przeszkolenie z jego obsługi, spowoduje, że nawet w tych najgorszych sytuacjach, czyli przy zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego, kursanci będą potrafili użyć sprzętu ratującego życie i zwiększyć szanse osoby poszkodowanej na przeżycie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531