Wielowymiarowy projekt "Misja życie"

Szczecinek

42 500

Status: W realizacji

Społeczne Inicjatywy Młodzieży chce przeprowadzić wielowymiarowy projekt  "Misja życie", w ramach którego zostaną przeprowadzone zajęcia propagujące zdrowie i bezpieczeństwo wśród wielopokoleniowych rodzin.

Zadania te zwiększą wiedzę i umiejętności zdrowotne wśród Szczecineckich rodzin. Zadania realizowane w ramach projektu to m.in. zakup 4 szt AED wraz akcesoriami, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, otwartych warsztatów nauki pierwszej pomocy, przekazanie torb ratunkowych do szkół i placówek prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Ponadto zostanie stworzony namiot edukacyjno profilaktyczny, w którym podczas imprez sportowo-kulturalnych prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji żywieniowej, profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promocji aktywnego spędzania czasu, profilaktyki nowotworowej i zdrowotnej. Ponadto wśród uczestników projektu rozprowadzone zostanie 5 000 szt odblasków oraz specjalnie opracowane poradniki (Młodej Matki, Zdrowego Seniora, promocji zasad zdrowego żywienia oraz promocji)

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531