Program profilaktyki z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa rodziny

Kostry Noski

50 000

Status: Zrealizowane

W ramach programu Stowarzyszenie Pomocy Szansa chce realizować program profilaktyki z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa rodziny

Program realizowany będzie we wsi Kostry Noski w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Przystań”. W ramach programu zorganizowane będą gry terenowe z zakresu bhp i ruchu drogowego, specjalistyczne warsztaty i symulacje wypadków. Będą również "zajęcia w kuchni", "wyciskane ósme poty" w sali spontanicznego ruchu i "stymulowanie zmysłów" w salach tematycznych. W zajęciach będą brały obok siebie dzieci, osoby dorosłe i seniorzy, Osoby sprawne z osobami niepełnosprawnymi  W okresie X-XII 2018 przeprowadzonych zostanie 55 warsztatów i 1 dzień otwarty.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530