Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną przy Klubie Dziecięco-Młodzieżowym

Kielce

74 988

Status: W realizacji

Celem Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie" jest budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną przy Klubie Dziecięco- Młodzieżowym Wolna Strefa w Podłężu w gminie Pińczów.

W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia zabawowe takie jak: zintegrowany plac zabaw, elementy siłowni zewnętrznej zamontowane na syntetycznej nawierzchni. Ponadto projekt obejmuje zakup ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Wszystkie urządzenia zabawowe i siłowe będą posiadały atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bawić na świeżym powietrzu bez obawy o urazy. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.

Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna staną się z pewnością wizytówką miejscowości Podłęże. Będzie to miejsce wspólnego spędzania czasu wolnego sprzyjającego w głównej mierze integracji międzypokoleniowej.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519