Rodzinny ogród zabaw integracyjno-terapeutyczny

Olkusz

65 360

Status: W realizacji

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" ma na celu stworzenie rodzinnego ogrodu zabaw integracyjno-terapeutycznych z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych.

Zaletami tego projektu będzie m.in. odkrywanie, doświadczanie, uczenie się w bliskim kontakcie z naturą, wzrost stopnia integracji dzieci niepełnosprawnych (DN) z grupą rówieśniczą i społecznością lokalną, wzrost akceptacji i zrozumienia DN i ich zachowań, zmniejszenie izolacji rodzin z DN, przygotowanie środowiska lokalnego do akceptacji osób niepełnosprawnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, stworzenie bezpiecznych warunków dostosowanych do potrzeb psychofizycznych DN  zapobiegając skutkom wypadków.

Projekt obejmie utworzenie następujących stref zabaw: „Pomysły na zmysły”- zabawy stymulujące rozwój zmysłów, „Słucham -działam” zabawy poprzez muzykę i taniec", „Doświadczam –tworzę”- zabawy poprzez doświadczanie, „Ruch dobry na wszystko”- zabawy ruchowe usprawniające motorykę, W poszczególnych strefach będą prowadzone cykliczne zajęcia integracyjno-aktywizujące i terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wspieraną przez wolontariuszy. Projekt obejmie wyposażenie ogrodu terapeutycznego min. w domki interaktywne, przeplotnie, ścianki funkcyjne, tory przeszkód, bujaki, huśtawki, które umożliwią korzystanie z nich dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach i tym, które nie potrafią samodzielnie usiąść. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519