Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego

Lesko

33 750

Status: Zrealizowane

Głównym celem Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkółki Piłkarskiej "Wilczki" będzie zakupi montaż kontenera sanitarno-szatniowego.

Realizacja projektu będzie polegała na zakupie i montażu kontenera sanitarno-szatniowego, a także zagospodarowaniu terenu wokół szatni oraz wykonaniu fragmentu ogrodzenia przy ogólnodostępnych boiskach piłkarskich. Efekt projektu będzie służył ponad 200 dzieciom, młodzieży i całym rodzinom korzystającym w ciągu tygodnia z obiektów, którzy uprawiają sport rekreacyjnie i wyczynowo. Zrealizowany projekt pozwoli na korzystanie z szatni i sanitariatów w godnych i bezpiecznych warunkach.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530