Akcja "Bądź widoczny"

Tychy

10 000

Status: Wniosek złożony

Tyski Ruch Klasyków planuje zorganizować akcję "Bądź widoczny".

Stowarzyszenie dba o bezpieczeństwo w mieście Tychy organizując tam m.in. różne pokazy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. Tym razem opieką chcą objąć dzieci w wieku szkolnym rozdając im odblaski oraz prowadząc kampanie uświadamiającą jak ważne jest aby po zmroku być widocznym. Chcą ukształtować w najmłodszych obywatelach Tych właściwe postawy związane z bezpieczeństwem.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343