Bezpieczna rodzina na drodze

Braniewo

22 690

Status: Wniosek złożony

„Bezpieczna rodzina na drodze” odpowiada na potrzebę działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drodze, zarówno jako pieszy, rowerzysta, kierowca jednośladu czy też auta.

Działanie kierowane jest do mieszkańców powiatu Braniewskiego. Zajęcia będą odbywały się z zakresu prawa o ruchu drogowym, zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, pierwszej pomocy, zasad zabezpieczenia miejsca wypadku oraz zachowań do momentu przybycia służb ratowniczych.

Stowarzyszenie chce zwrócić szczególną uwagę na fakt, jak wiele osób ginie każdego roku na drodze. Podczas zajęć omawiane będą aspekty takie jak: widoczność na drodze (odblaski), kultura jazdy, właściwa ocena swoich zdolności psychofizycznych, a także przypomni uczestnikom ruchu przepisy prawa. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowany personel co podniesie ich wartość merytoryczną. Dzięki zakupionemu sprzętowi będzie możliwość przeprowadzenia szkoleń w postaci warsztatów gdzie uczestnicy będą mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy (fantomy) czy też wziąć udział w „zabezpieczeniu miejsca wypadku”. W projekcie planowane jest rozdawanie kamizelek odblaskowych dla mieszkańcom wsi oraz ich edukowanie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345