Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Szkoła odblaskowa"

Olkusz

3 500

Status: Wniosek złożony

Fundacja Bezpieczny Powiat Olkuski chce przeprowadzić akcje "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Szkoła odblaskowa"

Jedną z cyklicznych form wspierania inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych przez fundację Bezpieczny Powiat Okulski to coroczne akcje "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Szkoła odblaskowa", polegające na zakupie materiałów odblaskowych dla około 3 tys uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345