Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym

Legnica

25 189

Status: Wniosek złożony

Fundacja Ludzie Jesieni chce zrealizować kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez wdrożenie systemu informacyjnego”

Zadanie polegać będzie na kampanii informacyjno-edukacyjnej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w ratowania zdrowia i życia człowieka, która podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku senioralnym i z różnymi niepełnosprawnościami zamieszkujących Miasto Legnica i jego okolice. Realizacja projektu będzie miała na celu przekazanie przez moderatora i ratownika medycznego dokładnych informacji o sposobie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu Systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta (WRP). Kampania skierowana będzie do przedstawicieli instytucji zajmujących się na co dzień ratowaniem życia ludzkiego i udzielaniem pierwszej pomocy jak min. Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, CPR itp. a także przedstawicieli organizacji pozarządowym zrzeszającym osoby starsze i z niepełnosprawnościami takich  jak min.: Rada Seniorów, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, itp. z którymi fundacja już współpracuje.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343