Bezpłatne zajęcia aktywności fizycznej

Braniewo

59 540

Status: Wniosek złożony

Fundacja "Żółty Szalik" - organizacja zajęć sportowych w celu profilaktyki zdrowotnej. 

Celem zadania jest profilaktyka zdrowia poprzez udostępnienie bezpłatnych zajęć zakładających aktywność fizyczną bez względu na pogodę. Zadanie skierowane będzie do rodzin oraz wszystkich grup wiekowych na terenie gminy Frombork oraz sąsiadujących z nią miejscowości z gminy Braniewo.
Zadanie zakłada działania:

  • remont oraz nieodpłatne udostępnienie sali przystosowanej do bezpiecznych ćwiczeń - sala znajdować się będzie na terenie Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku
  • zajęcia z profesjonalnym trenerem z zakresu: ćwiczeń dla kobiet w ciąży, ćwiczeń dla rodziców z dziećmi, zajęć dla młodzieży i osób dorosłych, a także zajęć dla seniorów – zajęcia prowadzone nieodpłatnie
  • zajęcia z pielęgniarką z zakresu ogólnej dbałości o zdrowie, możliwość zbadania bezpłatnie podstawowych parametrów takich jak poziom cukru, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu (wszystkie grupy wiekowe)
  • animacje z dziećmi i młodzieżą dotyczące zdrowego trybu życia.

Wiemy, jak ogromną popularnością cieszą się zajęcia sportowe przy udziale profesjonalnych prowadzących. Poza wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu zatrudniony trener zaprezentuje we wszystkich grupach proste ćwiczenia do wykonywania w domu co przełoży się na trwałość. 

Popularność jaką wśród lokalnej społeczności dał nam udział w programie PZU Trasy Zdrowia i sukcesie miejscowości Krzywiec w programie Pomoc To Moc kolejne społeczności zwracają się do nas z prośbą o pomoc w Państwa programie.
Na dzień dzisiejszy we Fromborku nie istnieje ani jedno ogólnodostępne miejsce gdzie chętni mogliby być aktywni fizycznie bez względu na pogodę – przez pierwsze trzy miesiące od otwarcia jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną opiekę pielęgniarską oraz trenera, w późniejszym czasie będziemy nadal szukać możliwości prowadzenia zajęć nieodpłatnie przez wolontariuszy lub pozyskać środki z innych źródeł.
Fakt, że odrębne grupy z którymi na co dzień współpracujemy (Uniwersytet Trzeciego Wieku, młodzież z Klubu Integracji Społecznej, osoby z Centrum Wolontariatu, mieszkańcy Narusy, Bogdan,Jędrychowa) zgłosiły się do nas z pomysłem na organizacje zajęć sportowych jest najlepszym dowodem na istnienie potrzeby wprowadzenia takich zajęć. Celem jest profilaktyka wszystkich grup wiekowych poprzez aktywność fizyczną.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343