Konferencja naukowa "Człowiek jest powołany do wolności"

Nowogard

5 500

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie "NASZE SZANSE" - w partnerstwie ze Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Nowogardu pragną zorganizować Konferencje naukową pt.”Człowiek jest powołany do wolności”. 

Konferencja skierowana jest do środowiska lokalnego a przede wszystkim rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz władz miejskich i powiatowych. Odbędzie się 17. 10. 2018 r. w Nowogardzkim Domu Kultury.
Wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Spodziewana liczba gości to ok. 250 osób. Konferencja to 5 wykładów o tematyce związanej z szeroko pojętą wolnością człowieka, jego bezpieczeństwem we własnym domu i małej Ojczyźnie, z troską o zdrowie psychiczne i fizyczne, z wpływem środowiska rodzinnego, szkolnego, rówieśniczego czy lokalnego na kształtowanie się młodego człowieka. Konferencję uświetnią występy artystyczne uczniów niepełnosprawnych z SOSW pod okiem doświadczonych instruktorów. Goście otrzymają materiały konferencyjne z notatnikiem i długopisem.
Uwagami, doświadczeniami i nowościami pedagogicznymi będzie można podzielić się w przerwie podczas poczęstunku przygotowanego przez uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 Nowogardzie.


Jest to już kolejna konferencja skierowana do środowiska lokalnego w trosce o przyszłe społeczeństwo naszej gminy. Środowisko oświatowe ma poczucie obowiązku czuwania nad prawidłowym rozwojem fizycznym, intelektualnym i psychicznym młodych ludzi. Istotnym jest informowanie wszystkich, którzy odpowiadają za zdrowie, wykształcenie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszej gminie o nowoczesnych technikach i metodach, o instytucjach i osobach mających wpływ na kształtowanie przyszłych pokoleń w sposób efektywny i atrakcyjny z wykorzystaniem dóbr współczesnego świata i przy pomocy specjalistów i osób wykwalifikowanych w tych dziedzinach.

Celem konferencji jest szerzenie wiedzy i doświadczenia oraz pokazania dobrych przykładów w postaci wykładów i materiałów konferencyjnych zdrowego, mądrego i bezpiecznego wychowywania kolejnych pokoleń. Istotą zaś jest wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w placówkach oświatowych, w rodzinie i środowisku lokalnym.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343