Diagnostyka dzieci i program zajęć gimnastyki korekcyjnej

Poznań

90 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja MedPolonia - chce zrealizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej w dwóch poznańskich szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Projekt zakłada objęcie dzieci z dwóch poznańskich szkół w wieku wczesnoszkolnym programem zajęć gimnastyki korekcyjnej, który będzie realizowany po lekcjach w szkole w formie zajęć grupowych. Rehabilitant przy użyciu przyrządów diagnostycznych takich jak np. skoliometr, pion czy miara centymetrowa dokona diagnostyki wśród dzieci. Następnie przygotuje indywidualnie dobrane do danego schorzenia ćwiczenia. Na bieżąco sprawdzane będą postępy gimnastyki (zakres ruchu, ustawienie stóp itd.).
Każdy z rodziców otrzyma krótką broszurę informacyjną o schorzeniu swojego dziecka tak aby był świadomy jak postępować z dzieckiem w domu (na co zwracać uwagę w danej wadzie postawy). Poprzez realizację zadania rozpoczniemy korekcję wad postawy w ich wczesnym stadium, kiedy to wada jest jeszcze możliwa do skorygowania. Z każdym rokiem coraz trudniej ją zniwelować a dziecko coraz mocniej utrwala nieprawidłowe wzorce ruchowe. Wczesna interwencja jest najskuteczniejsza. Nie każdego z rodziców stać na wizytę u ortopedy czy fizjoterapeuty w celu oceny narządu ruchu.

Obecnie dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają w pozycji siedzącej. Rozwój nowych technologii sprawia, że dzieci w okresie wzrostu większą część dnia spędzają przed monitorami telefonów komórkowych, laptopów czy telewizorów. Powstające w ten sposób zaburzenia mięśniowo szkieletowe mają wpływ na ich późniejszy rozwój. Z czasem zaczną pojawiać się skrzywienia kręgosłupa, deformacje pleców, klatki piersiowej i kończyn dolnych. Nie leczone z wiekiem utrwalają się i są trudniejsze do wyleczenia. Poza walorami estetycznymi trzeba pamiętać, że problemy z prawidłową postawą mogą wpływać na funkcjonowanie innych organów i powodować zaburzenie ich pracy.

Zostały wykonane prace "Występowanie błędów w postawie ciała uczniów poznańskich szkół podstawowych" podczas których przebadano 1176 uczniów. Badania te wykazały odchylenia od normy u 71,4% uczniów. Największe odchylenia miały dzieci w wieku 7 lat, 84,2% chłopcy i 82,8% dziewczynki.
Obecnie nie prowadzi się w szkołach zajęć gimnastyki korekcyjnej, zastąpiły je zajęcia wychowanie fizycznego. Wiele dzieci otrzymuje zwolnienia lekarskie pomimo braku wskazań do zaprzestania ćwiczeń np. cukrzyca, która pomimo wielu mitów nie jest wskazaniem do ograniczenia aktywności fizycznej a wręcz przeciwnie jest on konieczny.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
345