Popularyzacja kobiecej piłki nożnej

Lesko

19 659

Status: Zrealizowane

LUDOWY KLUB SPORTOWY "SANOVIA" W LESKU - celem projektu jest zachęcanie dziewczyn do uprawiania dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna. 

Celem naszego projektu jest zachęcenie dziewczyn do uprawiania najbardziej popularnej dyscypliny sportowej naszego kraju jaką jest piłka nożna, którą uprawiają przede wszystkim mężczyźni.

Kobieca piłka nożna jest niezbyt popularna z uwagi na brak jej odpowiedniej promocji, zwłaszcza w małych miejscowościach. Pragniemy tworzyć nowe możliwości spędzania wolnego czasu poprzez upowszechnianie piłki nożnej wśród dziewcząt oraz wspieranie rozwoju fizycznego trenujących zawodniczek prowadzącego do poprawy kondycji fizycznej, stanu zdrowia i jakości życia. Zależy nam na wzroście udziału w aktywności fizycznej i społecznej kobiet i dziewczyn w wieku od 10 do 20 roku życia.
Poprzez organizowane treningi i turnieje pragniemy utworzenie nowej drużyny juniorek młodszych i zgłoszenie jej w następnym roku do regularnych rozgrywek piłkarskich.

Pragniemy też by uczestniczki zajęć wzięły udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Co roku notujemy bardzo dużą liczbę wypadków i często przy biernej postawie dorosłych przeszkolona młodzież niejednokrotnie ratuje czyjeś życie. Chcemy też by trenujące zawodniczki uczestniczyły w prelekcji przedstawicieli policji z zasad bezpieczeństwa na drogach „Stop wypadkom–dzieci bezpieczne na drodze”, a następnie w quizie ze znajomości przepisów.

Dziedzina, w której działamy to sport i wierzymy, że wspieranie oddolnych form organizowania się określonych grup społecznych w celu uprawiania przez nie aktywności fizycznej buduje i wzmacnia pozytywne postawy obywatelskie w przyszłości.

Chcemy, żeby dziewczyny zmotywowane, zachęcone do uprawiania piłki nożnej uwierzyły, że jeśli się chce to można, trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejsce, czas i ludzi. Zapobiegamy w ten sposób w wykluczeniu ze względu na niedostępność i niewiedzę oraz bierność spowodowaną brakiem tolerancji i otwartości. Chcemy też poprzez szkolenia nauczyć prawidłowego zachowania zarówno na drogach jak i w innych miejscach co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Chcemy by uczestniczki projektu wiedziały jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531