Szkolenie z niesienia profesjonalnej pomocy poszkodowanym

Drobin

8 000

Status: Zrealizowane

Ochotnicza Straż Pożarna w Drobinie - chce organizować szkolenia z niesienia profesjonalnej pomocy poszkodowanym.

Zadanie będzie polegało na zakupie Torby ratowniczej R-1 oraz defibrylatora szkoleniowego. Wymieniony sprzęt będzie wykorzystany do szkolenia młodzieży ze szkoły średniej i zawodowej, które znajdują się w Drobinie.

Strażacy posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które mogą  być wykorzystane przy realizacji szkoleń dla młodzieży. Torba ratownicza będzie wykorzystana do ratownictwa medycznego przy udzielaniu kwalifikowanej pomocy przez strażaków z OSP Drobin. Jednostka OSP w Drobinie posiada do dyspozycji 16 strażaków, którzy ukończyli kurs w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika. Zakup sprzętu będzie między innymi wykorzystany do przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy. Posiadanie torby ratowniczej zwiększy możliwość niesienia profesjonalnej pomocy medycznej. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531