"Podwórkowy workout"

Nowogard

20 000

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie "NASZE SZANSE" - pragnie zainstalować urządzenia do aktywności fizycznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie dla swoich podopiecznych i mieszkańców okolicy.

Urządzenie terenu rekreacyjnego „Podwórkowy workout” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie służyć ma wychowankom placówki, mieszkającym w internacie uczniom i lokalnej społeczności. Z zainstalowanych urządzeń będą korzystać niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami i deficytami rozwojowymi, z wadami postawy.

Data realizacji przedsięwzięcia 30.09.2018-31.12.2018 r. Urządzenia będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych wychowania fizycznego, pozalekcyjnych oraz popołudniowych w internacie. Opiekunami grup ćwiczących będą nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy grup internackich. Przewidziane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia fizycznego, budowania prawidłowej sylwetki i edukacji sportowej. Zajęcia mają przeciwdziałać demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.


Trwałość przedsięwzięcia – na co najmniej 10 lat, dla kolejnych pokoleń uczniów i wychowanków. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej a posiada teren zielony stanowiący dobre podłoże na zakup i montaż urządzeń typu street Workout tj. drabinki poziome, drabinki pionowe, drążki wysokie, poręcze równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, ławka skośna, koła gimnastyczne, lina do wspinania, tablica z regulaminem i logotypami. 

Podopieczni stowarzyszenia tj. uczniowie SOSW Nowogard nie mają sali gimnastycznej, słabo rozwinięta jest infrastruktura sportowa. Jest tylko boisko do koszykówki i plac zabaw dla małych dzieci. Starsi uczniowie nie mają nawet siłowni. Są to uczniowie zagrożeni demoralizacją , niedostosowaniem społecznym i brakiem umiejętności organizowania sobie czasu wolnego. 

Projekt ma służyć również lokalnej społeczności dając możliwość integracji niepełnosprawnych z mieszkańcami. Plac na którym zostaną zainstalowane urządzenia do aktywności fizycznej jest ogólnodostępny, na tym samym podwórku szkolnym jest plac zabaw "Radosna szkoła". Wszystkie wejścia są otwarte. Teren jest ogólnodostępny i nadzorowany przez dozorcę nocnego. Przychodzą również dzieci z domu dziecka i osiedli mieszkaniowych. Jesteśmy gotowi organizować spotkania z trenerem personalnym, który pokaże możliwości i sposoby korzystania z urządzeń, możemy poprzez media lokalne zachęcić do korzystania z urządzeń. W okresie wakacji planowany "Podwórkowy workout"  byłby bardzo przydatny dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają, nie mówiąc o walorach i korzyściach zdrowotnych.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531