"Bezpieczny od najmłodszych lat"

Krynki

28 000

Status: Zrealizowane

Fundacja "MultiOcalenie" - pragnie współtworzyć z Gminą Krynki inicjatywę, którą jest budowa placu zabaw w centrum Krynek. 

Zadanie "Bezpieczny od najmłodszych lat" jest skierowane do rodzin z terenu gminy Krynki, w województwie podlaskim. Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw w Krynkach, który będzie jedynym tego typu miejscem na terenie gminy.
Plac zabaw nauczy dzieci bezpiecznej zabawy, oceny ryzyka własnych zachowań i będzie miejscem spędzania wspólnie czasu przez całe wielopokoleniowe rodziny. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa całych rodzin zaplanowaliśmy przeprowadzenie na placu zabaw cyklu mini warsztatów dotyczących bezpieczeństwa życia na wsi i w małym miasteczku (bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna praca w trakcie żniw i w gospodarstwie domowym itp.), oraz dotyczące zdrowego trybu życia (dieta, zdrowe spędzanie wolnego czasu, 6 złotych zasad żywienia dzieci zgodnie z wytycznymi Fundacji NUTRICIA).
Warsztaty będą połączone z ekologicznym poczęstunkiem (warzywa i owoce od lokalnych rolników). We współpracy z lokalną Policją i Strażą Graniczną przeprowadzone zostaną warsztaty z zasad bezpieczeństwa. Zostanie zaproszony lekarz pediatra z Centrum Zdrowia Dziecka. Rodzice otrzymają ulotki dotyczące zdrowego żywienia dzieci. Projekt trafi do 500 bezpośrednich odbiorców z gminy Krynki.

Gmina Krynki znajduje się 50 km od Białegostoku. Dzieci nie mają do dyspozycji placu zabaw, bawią się w niebezpiecznych miejscach. Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym jest nikły wśród rodzin. Zadanie przekaże pakiet wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. Zabawa jest pierwszą lekcją oceny ryzyka.To dzięki niej dzieci uczą się mierzyć siły na zamiary. W miejscu rekreacji najmłodsi uczą się samodzielności w ocenie tego,co jest dla nich bezpieczne. Wiedza i doświadczenie z placu zabaw mogą być przeniesione na inne sytuacje życiowe, gdzie błędna ocena ryzyka może wiązać się nie tylko z nabitym guzem, ale o wiele groźniejszymi konsekwencjami. Place zabaw są korzystne dla wszechstronnego rozwoju, ale także strzegą dzieci przed zabawą na brzegach rzek, poboczach, czy miejscach robót budowlanych. Zadanie angażuje mieszkańców, samorząd, szkołę i służby mundurowe. Będzie to innowacyjne zadanie, które nie było realizowane do tej pory na terenie całego województwa. Wybudowanie placu zabaw i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla całych rodzin będzie nowatorskim rozwiązaniem. Nowatorski projekt przyczyni się do trwałych zmian w świadomości mieszkańców, a także wpłynie na zmianę ich nawyków.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530