"Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje"

Toruń

50 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu - prowadzi działalność edukacyjną oraz propaguje szeroko rozumiane bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży. 

Projekt "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje" obejmuje organizację festynów rodzinnych na terenie całego kraju w okresie wakacyjnym. Ma on na celu:
- wykształcenie prawidłowych nawyków, zachowań i postaw w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
- nabycie i udoskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i właściwego posługiwania się apteczką medyczną,
- nabycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku do momentu przybycia na miejsce odpowiednich służb ratunkowych, - pobudzanie do aktywności fizycznej,
- ocieplenie relacji pomiędzy społeczeństwem a służbami mundurowymi,
- ograniczenie wypadków i niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

Realizacja projektu "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje" ma na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym wypadkom i sytuacjom drogowym. Projekt ma na celu uświadamianie rodzicom i opiekunom by nie pozostawiali swoich podopiecznych bez opieki. Zwracamy uwagę na konieczność edukowania społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przełamanie bariery strachu może ratować zdrowie, a nawet życie człowieka do momentu przybycia służb ratunkowych. Zależy nam na budowaniu prawidłowej postawy społecznej polegającej na odważnym udzielaniu pierwszej pomocy. Prowadzimy działania edukacyjne dla dorosłych by mogli chronić dzieci przed środkami odurzającymi i innymi używkami. Uczulamy rodziców i dziadków na konieczność zorganizowania odpowiednio spędzanego czasu wolnego i odpowiedniej opieki dla dzieci w okresie wakacyjnym.

W ramach tego programu będziemy przeprowadzali pokazy, szkolenia oraz symulacje wypadków drogowych we współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Będziemy edukować o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca wypadku do momentu przybycia służb ratunkowych. Podczas każdej Akcji odbędą się również gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych oraz mini spektakle teatralne dotyczące bezpieczeństwa, ekologii, profilaktyki zdrowotnej. 
W ramach tegorocznej Akcji podjęliśmy współpracę z Światowym Centrum Słuchu, dzięki czemu uczestnicy kilku "Bezpiecznych i Ekologicznych Wakacji" będą mieli możliwość bezpłatnego przebadania swojego stanu zdrowia w mobilnym ambulatorium. 

Planowane lokalizacje akcji:
Toruń 19.07.2018 - All Day Beach Party     
Ciechocinek 21.07.2018 - Festiwal Zdrowiej Żywności    
Brodnica 22.07.2018 - Jarmark Ekologiczny              
Gostynin 28.07.2018 - Jarmark Św. Jakuba  
Lubicz 18.08.2018 - Lubickie Lato 
Kowalewo Pomorskie 19.08.2018 - Dożynki     
Chełmża 01.09.2018 - Dożynki 
Łódź 8-9.09.2018 - Mikser Regionalny 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
257