Wakacyjny "Piknik Królewskie Wakacje"

Kraków

25 000

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju - organizuje podczas wakacji działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zasad zachowania bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju organizuje wakacyjne projekty dla dzieci i młodzieży:
"Królewskie Wakacje" i "Najpiękniejszy dzień LATA". 

We współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Wojskiem Polskim będą miały miejsce działania skupiające się na profilaktyce i edukacji młodych uczestników z zasad zachowania bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. 
Poruszane zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, podczas kąpieli wodnych, spacerów w lasach, a także w zakresie bezpieczeństwa swojego i rodziny w innych miejscach wypoczynku.

Pedagodzy, którzy na co dzień pracują w szkołach przeprowadzą aktywne warsztaty edukacyjne, gry i zabawy o zagrożeniach wynikających ze spożywania wszelkiego rodzaju używek. Spotkanie zakończone zostanie konkursami z nagrodami. Przeprowadzone zostaną dwa autorskie programy:
- "Bądź bezpieczny w wakacje"
- "Używkom mówimy nie"

Planowana ilość uczestników to ok. 400-stu dzieci i młodzieży z terenu Krakowa i okolic.

Przygotowany przez pedagogów program autorski „Bądź bezpieczny w wakacje” – to prewencja wakacyjna. Program będzie zwracał uwagę na wszystkie najważniejsze kwestie związane z bezpiecznym spędzaniem czasu, wytycza miejsca bezpiecznej zabawy w domu i na świeżym powietrzu oraz uświadamia o niebezpieczeństwach jakie grożą podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.

Również autorski program „Używkom mówimy nie” skierowany do młodych uczestników będzie przestrzegał przed dramatycznymi skutkami spożywania wszelkiego rodzaju używek. Poprzez aktywny udział w odgrywaniu scenek uczestnicy będą się uczyli jak powiedzieć „Nie” i odreagować napięcie w sposób pozytywny i powszechnie akceptowalny. 

Adresatami będą dzieci i młodzież, zwłaszcza pochodzące z zagrożonych grup społecznych. Będą one brały udział w zorganizowanych wycieczkach po Krakowie. Uczestników będzie 600 osób. Uczestnicy dziennych zajęć będą aktywnie wypoczywać w Parku Wodnym, wezmą udział w warsztatach Muzeum Archeologicznym, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracowni i Muzeum Witrażu oraz w Kinie Kijów. Szeroko zakrojona promocja wydarzenia sprzyjać będzie licznemu uczestnictwu dzieci i młodzieży w pikniku. Zaproszenie na „Piknik Królewskie Wakacje” zostanie emitowane na ekranach kinowych przed seansami w Kinie Kijów. Centrum w Krakowie oraz na ekranach reklamowych w środkach transportu miejskiego w autobusach MPK oraz autobusach Mobilis. Ponadto w Szkołach i Domach Kultury zostaną rozwieszone plakaty promujące wydarzenie. Podsumowaniem wakacyjnych projektów „Królewskie wakacje” oraz „ Najpiękniejszy Dzień Lata” będzie uroczysta Gala Podsumowująca dla partnerów projektów z rozdaniem nagród i dyplomów z podziękowaniami.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530