Bezpieczny uniwersytet „na dwóch kółkach”

Łódź

9 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania - organizuje wydarzenie o charakterze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym.

Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizują wydarzenie o charakterze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym dla całej społeczności: uczniów, studentów oraz pracowników z rodzinami pod hasłem:

Bezpieczny uniwersytet „na dwóch kółkach” - celem wydarzenia jest promocja bezpiecznego spędzania wolnego czasu na rowerze, hulajnodze, deskorolce oraz popularyzacja szeroko pojętej aktywności fizycznej.
W trakcie przewidziano szereg działań edukacyjnych promujących bezpieczną jazdę na „dwóch kółkach” m.in.:
- mini kursy pierwszej pomocy, w sytuacjach, kiedy poszkodowani to rowerzyści, jeżdżący na deskorolkach, hulajnogach, piesi;
- grę terenową dla najmłodszych ze stacjami dotyczącymi ratownictwa, bezpieczeństwa, zasad i przepisów rowerowego ruchu drogowego,
- pokazy bezpiecznej jazdy „na dwóch kółkach”,
- stanowiska konkursowe oraz punkt informacyjny dotyczący zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą,
- szkolenie „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, działania edukacyjne z BRD

Na zakończenie w praktyce powtórzone zostaną wszelkie działania edukacyjne promujące bezpieczną jazdę na „dwóch kółkach” oraz dodatkowo pokaz i konkursy dotyczące stroju bezpiecznego rowerzysty i wyposażenia rowerowego.

Naszym celem jako jednostki naukowo-badawczej jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej młodych ludzi w każdej dziedzinie życia. Poprzez organizację wydarzenia dla całej społeczności uniwersyteckiej o charakterze edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym pragniemy propagować zasady bezpieczeństwa wśród trzech pokoleń: dzieci, studentów i pracowników.
W dotychczasowych edycjach czynny udział w poszczególnych punktach szerokiego programu udział wzięło ponad 400 uczestników. Kursy bezpieczeństwa, zasady i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów, ćwiczenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego stanowią dla nas priorytetowy przykład łączenia misji naukowej z praktyką.
Dzięki przygotowywanemu programowi uczestnicy otrzymają możliwość sprawdzenia i poszerzenia swojej wiedzy w istotnej dziedzinie dotyczącej bezpieczeństwa, ratowania życia ludzkiego i podstawowej pomocy poszkodowanym. Efektem wydarzenia będą promocja bezpiecznej jazdy i odpowiedzialnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego począwszy od najmłodszych lat.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343