"SPORTOWA MOC W RODZINIE 100 NA 100"

Zakopane

60 000

Status: Zrealizowane

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane - organizuje działania w dziedzinie aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

"SPORTOWA MOC W RODZINIE 100 NA 100" to projekt, który zakłada:
1. prowadzenie otwartych, ogólnorozwojowych treningów sportowych "SPORTOWA MOC W RODZINIE" dla całej rodziny w tym dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w okresie wakacyjno-letnim tj. od 1 lipca 2018 do 30 września 2018 dla ok. 50 uczestników, min. dwa 2-godzinne treningi w tygodniu.
2. finał zadania - to BIEG SZTAFET " MOC 100 na 100", czyli 100 km na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
Organizacja w dniu 27.10.2018 dla ok. 500 uczestników. Bieg stadionowy zgłoszonych 10-osobowych sztafet na dystansie 100 km, oraz kilka otwartych, tematycznych sztafet specjalnych z flagą złożonych z uczestników treningów SPORTOWA MOC W RODZINIE, oraz innych chętnych. 

Cel ideowy: wsparcie działań Fundacji HANDICAP Zakopane w dziedzinie aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
Cel sportowy: sztafety 10-osobowe - wyścig na dystansie 100 km. Sztafety specjalne tematyczne - jak najwięcej osób zaangażowanych w przebiegnięcie dystansu, w tym goście VIP - goście specjalni, rodziny, osoby z niepełnosprawnością oraz uczestnicy zadania SPORTOWA MOC w RODZINIE. 

Współorganizujemy zawody z MOSiR Zakopane. Partnerem akcji jest Centralny Ośrodek Sportu  w Zakopanem. 


Realizacja zadania potrzebna jest ze względu na potrzebę kształtowania zdrowych nawyków bezpiecznego podejmowania aktywności sportowej przez całe rodziny aby zapobiegać chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom. Podczas treningów prowadzona będzie podstawowa edukacja w zakresie m.in. wyboru miejsca treningu, rozgrzewki, zapobiegania wypadkom i kontuzjom, korzystania z zabezpieczeń i sprzętu ochrony osobistej, pierwszej pomocy przy urazach/kontuzjach, będą miały miejsce rozważenia warunków do podejmowania lub nie ryzyka w danym sporcie.

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu przez włączanie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin do życia sportowego w regionie, w tym również do rywalizacji sportowej. Poprzez integrację i edukację: chcemy mieć wpływ na uświadamianie obecności, możliwości, współpracy i potrzeb osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wspieranie więzi w rodzinie i gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym ma wpływ na wzrost zainteresowania uczestnictwem w sporcie, zaadaptowanym do specyfiki niepełnosprawności.  

Fundacja HANDICAP Zakopane posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów integracyjnych, organizacji zawodów i pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531