Poprawa bezpieczeństwa i integracja społeczności lokalnej

Wojnowice

18 000

Status: Zrealizowane

Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice - organizuje darmowe kursy pierwszej pomocy.

Jesteśmy małą jednostką OSP Wojnowice w powiecie Raciborskim. Miejscowość liczy około 1200 mieszkańców w tym wioska i dwa osiedla. Posiadamy dosyć liczną grupę członków ochotników ponad 55 osób w tym 22 czynnych gotowych do udziału w akcjach jak i dwóch ratowników medycznych. Nasze dotychczasowe relacje ze społecznością wiejską i innymi organizacjami układają się bardzo dobrze. Zarząd OSP poparł pomysł na przeprowadzenie darmowych kursów" pierwszej pomocy" dla strażaków jak i pozostałych chętnych mieszkańców naszej społeczności w różnym przedziale wiekowym tj. od juniorów po seniorów. To poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Chcemy pozyskać środki finansowe na zakup defibrylatora AED i ulokować go w bezpiecznym miejscu na dużym osiedlu. Ponadto bardzo potrzebujemy:
- cztery radiotelefony, które zastąpią nam stare już wysłużone
- drabinę aluminiową, która zastąpiłaby stare drewniane.
To wszystko bardzo poprawiłoby bezpieczeństwo i zwiększyło zakres udzielanej pomocy w różnych zdarzeniach.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531