Integracyjny Festyn osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

Kraków

10 000

Status: Zrealizowane

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BĄDŹCIE Z NAMI" - od lat wspiera Szkoły i Ośrodki Specjalne, które otrzymują sprzęt rehabilitacyjny w celu prowadzenia rehabilitacji w placówkach do których uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna.

W korzkiewskim parku tradycyjnie już od 25 lat będzie organizowany dla ośrodków specjalnych, szkół specjalnych i przedszkoli integracyjnych Festyn Integracyjny - Witamy Lato w 100-lecie Niepodległości.

Podczas pikniku integrować się będzie młodzież niepełnosprawna z młodzieżą szkół krakowskich oraz szkoły z Laskowej i Korzkwi. Organizatorzy szacują, że w imprezie weźmie udział ok. 900 osób. Uczestniczące w pikniku ośrodki specjalne będą przygotowywały programy artystyczne dla wszystkich uczestników. Stowarzyszenie chcąc podziękować ośrodkom za zaangażowanie i udział w pikniku pragnie je nagrodzić (16 instytucji) przekazaniem sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla ich podopiecznych. Sprzęt jest niezbędny do codziennej rehabilitacji, która jest niezbędna do utrzymania sprawności fizycznej i zdrowia wychowanków.

Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz dbanie o zdrowie to główny cel statutowy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa już 26 lat, jest organizacją OPP w której wszyscy pracują społecznie. Potwierdzeniem skuteczności i jakości działania naszego małego Stowarzyszenia są liczne nagrody i odznaczenia Członków Stowarzyszenia (m.in. Odznaka Kawalera Orderu Uśmiechu). Od lat dzięki wsparciu Stowarzyszenia Szkoły i Ośrodki Specjalne otrzymują sprzęt rehabilitacyjny co pozwala na prowadzenie rehabilitacji pod okiem rehabilitanta w placówce do której uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Festyn w Korzkwi to impreza plenerowa, podczas której odbywają się zajęcia z hipoterapii, zajęcia sportowe oraz plastyczne i manualne (lepienie z gliny). Są również pokazy pierwszej pomocy i zajęcia ze Strażą Pożarną. To fantastyczne wydarzenie ingeruje, utrwala nawyki zdrowego i aktywnego trybu życia oraz koncentruje się na aspektach związanych z bezpieczeństwem osób niepełnosprawnych. W wydarzenie zaangażowane są społeczności lokalne (harcerze, uczniowie, mieszkańcy Korzkwi i okolic). To jedyny w swoim rodzaju piknik integracyjny skupiający tak dużą grupę osób.

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531