Zawody z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa dla młodzieży

Warszawa

48 000

Status: Zrealizowane

Fundacja Anikar - organizacja zawodów z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa dla młodzieży z warszawskich szkół.

Wiek uczestników 14-17 lat.

Zawody mają sprawdzić wiedzę z zakresu poprawności udzielania pierwszej pomocy, mają sprawdzić dbałości o bezpieczeństwo osoby ratującej jak i ratowanego. Oprócz elementów pierwszej pomocy będzie sprawdzana wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Część teoretyczną planujemy na 30 maja br., a część praktyczną w której udział weźmie 10 najlepszych 5-osobowych zespołów na 11 czerwca br. Sprzęt który zostanie zakupiony w ramach akcji będzie wykorzystywany do kolejnych działań z młodzieżą z Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej (facebook.com/mdr.warszawa).

W akcję zostaną włączone lokalne instytucje tj. pogotowie warszawskie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej, którzy do działania wystawią swoich instruktorów. Będziemy dysponować terenem przekazanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe.

Zawody z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla młodzieży są dużą motywacją do podnoszenia swoich umiejętności. W Warszawie brakuje takich zawodów, które w kompleksowy sposób sprawdzą wiedzę i umiejętności młodych ludzi. Zainicjowane działania mogą służyć do doskonalenia procesu kształcenia z zakresu bezpieczeństwa.  

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531