Innowacyjny projekt rodzinny "Kreatywni-Bezpieczni"

Łuków

15 000

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie Kreatywne Kobiety - proponowana forma edukacji społeczności lokalnej będzie innowacyjnym projektem rodzinnym "Kreatywni-Bezpieczni" przygotowanym w dniu 9 czerwca 2018 r. w Parku miejskim w Łukowie. 

Celem akcji jest przygotowanie społeczności lokalnej do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Przekazanie jej wiadomości o tym jak dbać o bezpieczeństwo. Jak uniknąć sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak wezwać specjalistyczną pomoc i udzielić jej innym.

Społeczność lokalna będzie miała możliwość poznania jak zachowuje się ciało, psychika człowieka oraz pojazd w sytuacji symulowanej. Będzie miała okazję doskonalić zdolność koncentracji oraz poćwiczyć koordynację wzrokowo–ruchową. Wydarzenie ma na celu uświadomić lokalną społeczność jak ważne dla zdrowia i życia jest noszenie kamizelek odblaskowych.

Realizacja projektu wymaga zapewnienia bazy specjalistycznych urządzeń dydaktycznych – symulatorów. Część pokazów realizowana będzie  przy użyciu sprzętów posiadanych przez służby porządkowe i ratownicze. 

Stowarzyszenie Kreatywne Kobiety już podejmie współpracę z Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym i Nadleśnictwem. Podczas wydarzenia będzie miał miejsce pokaz sztuki samoobrony i  prowadzone będą profesjonalne pokazy szkolenia psów.

Instytucje lokalne wyraziły zgodę na wsparcie naszych działań podczas realizacji imprezy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531