Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

65 000

Status: Zrealizowane

Grupa Specjalna Płetwonurków RP - warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu, akwenach śródlądowych i rzekach dla młodzieży szkół podstawowych i średnich, nauczycieli i rodziców - łącznie około 500 osób.

Grupa Specjalna Płetwonurków RP zapewnia bazę szkoleniową i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych w tym: łodzie, tratwy asekuracyjne, kamizelki asekuracyjne, instruktorów, a także napoje i posiłek regeneracyjny.

Rodzina wyjeżdżająca na wakacje ze swoimi dziećmi, a także opiekunowie kolonii powinni posiadać wiedzę i świadomość       nt. bezpieczeństwa nad wodą na poziomie, który zapewni podejmowanie racjonalnych decyzji w sytuacji zagrożenia życia.   Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń, z którymi człowiek może się zetknąć ale zawsze możemy być na nie przygotowani.

Teoria i praktyka wynikająca z prowadzonych przez nas warsztatów pozwoli na wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacji zagrożenia życia nad wodą.

Celem naszych warsztatów jest zmniejszenie statystyki utonięć wśród młodych ludzi poprzez działanie zespołowe ze specjalistami mającymi ogromne doświadczenie poparte pracą zawodową z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-poszukiwawczych przez ostatnie 20 lat. Program warsztatów został przygotowany na kanwie doświadczenia zawodowego GSP RP, która zadaje sobie pytanie: co było przyczyną utonięć młodych ludzi i czy tych wypadków można było uniknąć?

Partnerem w realizacji zadania jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Podobne inicjatywy

Innowacyjny projekt rodzinny "Kreatywni-Bezpieczni"

Innowacyjny projekt rodzinny "Kreatywni-Bezpieczni"

Łuków

Status: Zrealizowane

15 000 zł
669