ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Steklin, Fundacja WERWA TEAM

15 500

Status: Wniosek złożony

Fundacja WERWA TEAM pragnie zrealizować projekt, którego celem będzie zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa wśród dzieci z gmin Czernikowo, Obrowo i Świętosław. W akcji weźmie udział 300 uczniów z 3 szkół podstawowych. Zadanie będzie trwało od listopada 2019 do maja 2020 roku. 

Projekt podzielony będzie na dwa bloki tematyczne:

 ZDROWIE – „Zdrowo i sportowo – żyję kolorowo”

W ramach tego etapu zorganizowane zostaną:
- zajęcia z dietetykiem podczas których dzieci nauczą się zasad prawidłowego odżywiania
- warsztaty kulinarne na których uczestnicy przygotują zdrowe koktajle i przekąski
- zajęcia ruchowe tj. zumba, gry zespołowe, dwa ognie, siatkówka, gra w gumę, pobudzające do aktywności fizycznej.
Celem zajęć będzie promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania oraz zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i poprawienie ich kondycji.

BEZPIECZEŃSTWO – „Bezpieczny w domu i na drodze” oraz kurs pierwszej pomocy „Młody ratownik”

Od najmłodszych lat należy przekazywać wiedzę i uczyć w praktyce zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.  Stopniowo uczestnicy poznawać będą tajniki wiedzy przedmedycznej, zrozumieją konieczność udzielania pomocy potrzebującym, będą kształtować opanowanie w działaniu. To ważne, by w sytuacji zagrożenia potrafić opanować stres i zaufać swoim umiejętnościom.  Zadania i formy realizacji zostaną dobrane odpowiednio do wieku. Zajęcia praktyczne mają uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Wyrobią  umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę, która mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.

Dzieci wezmą udział w zajęciach z zasad ruchu drogowego. Sygnalizatory, mata z przejściem dla pieszych i znaki przyczynią się do wyrobienia właściwych nawyków poruszania się po drodze. 
​​​​​​​
Celem zajęć będzie zwiększenie wśród uczestników świadomości na temat bezpieczeństwa w domu i ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania zasad bezpieczeństwa.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531