Warsztaty edukacyjno-prewencyjne dla dzieci i młodzieży

Warszawa, Stowarzyszenie ERKA - RATUJĘ, WYCHOWUJĘ, POMAGAM

64 380

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie ERKA - RATUJĘ, WYCHOWUJĘ, POMAGAM pragnie zrealizować projekt, którego celem jest podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa swojego oraz osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Warszawy z powiatu chodzieskiego i garwolińskiego. Działanie będzie trwało od października 2019 do września 2020 roku.

Zadanie będzie podzielone na 80 grup uczestników (średnio po 10 osób w grupie), z czego każda grupa będzie miała możliwość skorzystania z 6 godzin warsztatów. 
W okresie letnim warsztaty zostaną poprowadzone także dla osób przebywających na półkoloniach, dzięki temu łączna ilość przeszkolonych uczestników znacznie wzrośnie.

Blisko 5000 mieszkańców Wilna będzie miała możliwość nauki udzielania pierwszej pomocy z użyciem zewnętrznego defibrylatora AED. Społeczność osiedla Wilno została wybrana nieprzypadkowo. Mieszkańcy bardzo potrzebują defibrylatora AED. Najbliższy znajduje się w budynku szkoły, która nie jest czynna całą dobę. 

 

Projekt zostanie podzielony na trzy etapy:

- PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. 
Warsztaty dla dzieci pomogą oswoić się z tematem pierwszej pomocy oraz rozwinąć w nich od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. 

- BEZPIECZNIE NA DRODZE

Zapoznanie uczestników z zasadami ruchu drogowego oraz sposobami na bezpieczne korzystanie z dróg. Widok najmłodszych dzieci spacerujących poboczem drogi to wciąż w Polsce nic nadzwyczajnego. Dziecku - nawet jeśli w którymś momencie uznamy je za wystarczająco dojrzałe, by samo mogło iść do szkoły - może zabraknąć podzielności uwagi. Zajęte rozmową z rówieśnikami wybiegnie na przejście dla pieszych... i wypadek gotowy. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom właściwe zasady poruszania się po drogach. Edukacja młodego człowieka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym zależy wyłącznie od dorosłych, co znajdzie odzwierciedlenie w późniejszym jego zachowaniu na drodze.

- BEZPIECZNE WAKACJE 

Opanowanie przez uczestników podstaw ratownictwa wodnego oraz sposobów na bezpieczną zabawę nad wodą. Uczestnicy w ramach tego działania nauczą się postępowania z osobą poszkodowaną, zapoznają się z organizacją pracy ratowników wodnych oraz ich obowiązkami i uprawnieniami.

W zależności od wybranego wariantu, warsztaty obejmują zagadnienia specyficzne dla danego modułu. Wakacje i ferie to bardzo niebezpieczny czas dla dzieci. Bardzo ważną sprawą jest uświadomienie najmłodszym tych niebezpieczeństw, aby zdawały sobie sprawę jak dzielnie ich unikać i przy okazji zadbać o bezpieczeństwo innych. 

Oprócz zaplanowanych warsztatów w projekcie przewidziano także zakup dwóch ogólnodostępnych defibrylatorów w celu poprawienia świadomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w społecznościach lokalnych. Montaż takich urządzeń poprawi także jakość udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca. 

W projekcie przewidziano prezentacje pokazowe z użyciem defibrylatorów AED np. 
podczas miejscowych wydarzeń z mieszkańcami.  

Pod koniec projektu każdy z uczestników będzie posiadał umiejętności: 
- bezpiecznego korzystania z kąpielisk i basenów
- jak się zachować i co zrobić w przypadku ratowania osoby tonącej
- zdrowego odżywiania i bezpiecznego dbania o sprawność fizyczną
- niesienia bezpiecznej pomocy innym
 
Głównym rezultatem projektu ma być nauczenie i pokazanie dzieciom, że pierwsza pomoc nie jest taka straszna. Zajęcia oferowane podczas naszych warsztatów mają docelowo wesprzeć rozwój moralny i społeczny dzieci i młodzieży (bez względu na warunki domu rodzinnego), pomóc zbudować więzi społeczne w miejscu zamieszkania (pomóc w nawiązaniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnej pomocy).

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
531