"Jestem świadomy - ratuję życie"

Warszawa, Fundacja ZenDriving

87 000

Status: Wniosek złożony

Mieszkanka Radzymina we współpracy z Fundacją ZenDriving pragnie zrealizować swój projekt. Uważa ona, że w jej okolicy istnieje potrzeba zwiększenia świadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mieszkańcy nauczą się jak skutecznie jej udzielać podczas sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Projekt będzie trwał od października do grudnia 2019 roku i obejmie realizację pięciu działań:
- szkolenie praktyczne dla nauczycieli szkół gminy Radzymin,
- praktyczne całodniowe warsztaty dla rodzin z dziećmi,
- zakup urządzeń do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (AED),
- ogólnodostępny serwis edukacyjny wraz z wideo instrukcjami jak udzielać pierwszej pomocy,
- kampania w mediach społecznościowych.

Pierwsze działanie

Szkolenie praktyczne dla nauczycieli szkół z gminy Radzymin.
 
Celem szkolenia będzie odświeżenie i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zmotywowanie nauczycieli do edukacji młodzieży z tego zakresu. Szkolenie rozwiązałby dwa kluczowe problemy: brak wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz brak odpowiedniej motywacji. Wnioskujący chcą rozwiązać je poprzez:
- uświadomienie konieczności przeprowadzenia pierwszej pomocy,
- zaktualizowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy w celu przekazania jej uczniom szkół,
- zmotywowanie do regularnych szkoleń z profesjonalnym sprzętem dla uczniów.

Warsztaty będą przeprowadzone przez ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, który od 5 lat zajmuje się ratowaniem życia i na co dzień prowadzi zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. 

Drugie działanie

Warsztaty całodniowe dla rodzin z dziećmi 

Praktyczne warsztaty dla lokalnych rodzin z dziećmi (w grupach 20-osobowych) umożliwią zapoznanie się z tematem pierwszej pomocy w praktyce. Warsztaty połączone w różne grupy wiekowe umożliwią odwzorowanie sytuacji i scen z prawdziwego życia. Będzie to czas na edukację i wzajemne budowanie świadomości bezpieczeństwa oraz szacunku do życia. Mieszkańcy dzięki ćwiczeniom praktycznym będą mieli okazję nauczyć się i utrwalić właściwe nawyki i zachowania potrzebne podczas udzielania pierwszej pomocy. Po warsztatach przeprowadzone zostanie badanie on-line, w celu sprawdzenia czy zwiększyła się wiedza na te tematy wśród mieszkańców Radzymina. Z chętnymi uczestnikami nagrany zostanie materiał z wrażeniami przed i po kursie. Za zgodą uczestników taki materiał ukaże się serwisie edukacyjnym, co wpłynie na zachęcenie do udziału innych osób.
 
Trzecie działanie

Zakup urządzeń do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (AED) i AED testowego

Gmina Radzymin na swoim terenie nie posiada zainstalowanego urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ani urządzenia testowego dla potrzeb edukacyjnych młodzieży. Dlatego dodatkowym celem będzie zakup tych urządzeń. AED zostanie zamontowane w dwóch miejscach publicznych: na budynku Straży Pożarnej i w centrum miasta. Urządzenie testowe posłuży do celów szkoleniowych gminnym szkołom i dostępne będzie w Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Czwarte działanie

Serwis edukacyjny z cyklem filmów instruktażowych oraz formą ankiety sprawdzającej po obejrzeniu materiałów.

Serwis powstałby w celu:
- utrwalenia wiedzy zdobytej podczas warsztatów 
- edukacji rodzinnej
- zwiększenia świadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- regularnego aktualizowania wiedzy
- zmiany przekonania „boję się udzielić pierwszej pomocy, bo mogę skrzywdzić”

Materiały wideo umieszczone na stronie będą pokazywać sceny odgrywane przez profesjonalistów. Taka formuła pozwoli na przekazanie wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej.  Cykl 14 materiałów zostanie umieszczony w serwisie online i będzie dostępny dla każdej zainteresowanej osoby. Filmy będą obejmować takie tematy jak: wypadek drogowy, rany i krwotoki, oparzenia, upadek z wysokości, szok termiczny. Strona będzie zawierać również gotowe plansze do druku z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy, do pobrania za darmo dla każdego. 
Uczestnik po skończonym kursie i poprawnie zdanym teście online otrzyma cyfrowy certyfikat z możliwością udostępnienia go na portalach społecznościowych, aby zachęcić kolejnych uczestników do wzięcia udziału. Po roku uczestnik otrzyma przypomnienie o konieczności odświeżenia wiedzy.

Działanie piąte

Kampania edukacyjna w mediach społecznościowych 

Film wideo z przeprowadzonych badań, ankiet, warsztatów oraz cykle filmów o pierwszej pomocy opublikowane zostaną w mediach społecznościowych. Przygotowane zostaną  dedykowane profile dla kampanii, hasło oraz hashtag, którym oznaczona zostanie akcja edukacyjna. 
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530