OSP Modliszewo na straży zdrowia i bezpieczeństwa rodziny

Gniezno, Ochotnicza Straż Pożarna w Modliszewie

99 500

Status: Wniosek złożony

Projekt jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą  wystąpić na obszarze chronionym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Modliszewie oraz na  głosy mieszkańców. Jego celem jest budowanie świadomości wśród mieszkańców i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa ich rodzin, co pozwoli odpowiednio reagować w trudnych chwilach.
Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2019 roku, swoimi działaniami obejmie bezpośrednio 650 osób, a pośrednio i 3000. 

Działania będą podzielone na trzy etapy, każdy skierowany dla innych odbiorców:

- „Profilaktyka”, skierowany do mieszkańców Modliszewa i okolic. Zostanie przeprowadzone szkolenie przeciwpożarowe. Dzięki temu prewencyjnie zapewnione zostanie bezpieczeństwo rodzin oraz ochrona ich życia i zdrowia. Zostanie zwrócona uwaga na przydatność urządzenia, jakim jest czujnik tlenku węgla. 

W rejonie działania OSP Modliszewo doszło w zeszłym roku do kilku wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Problem ten szczególnie dotyczy osób starszych. Takie zagrożenie istnieje także w placówkach oświatowych, które znajdują się na terenie działania OSP Modliszewo - szkół podstawowych (w Goślinowie i Modliszewku)              i przedszkoli (w Pyszczynie i Modliszewku). Aby móc realizować profesjonalnie działania, konieczna jest szeroka akcja informacyjno-edukacyjna do której potrzebny jest symulator do nauki gaszenia. Do skutecznej minimalizacji problemu przyczyniłaby się także możliwość montażu czujek dymu i tlenku węgla. 
 

- „Sprzęt i Wyszkolenie”, to działanie skierowane do strażaków. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu ograniczania rozwoju pożaru, pracy w pomieszczeniach objętych pożarem, wentylacji pożarowej i zjawisk pożarowych. Zakupione zostaną kamery termowizyjne, które ułatwią pracę poprzez przyspieszenie wykrycia pożarów oraz pomogą w działaniach poszukiwawczych. Dzięki temu zostanie podniesione bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcąc zapewnić wysoki poziom udziału w akcjach ratowniczych strażaków z OSP Modliszewo, tak aby byli oni na bieżąco z najnowszymi technikami ratowniczymi konieczne są specjalistyczne szkolenia. Kursy te są nieosiągalne dla strażaków-ochotników, którzy niejednokrotnie doszkalają się z prywatnych środków. Praca strażaka wymaga podnoszenia swoich kwalifikacji, tak aby być na bieżąco z technikami ratowniczymi i specjalistycznymi sprzętami. Profesjonalne szkolenia pozwolą na znaczną poprawę bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa oraz ochronę zdrowia strażaków pracujących bezpośrednio w strefie zagrożenia.   

- „Dzieci”, skierowany do dzieci i młodzieży. Zostanie zakupiony tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, będący alternatywą dla komputerów i pozwoli na aktywność sportową oraz integrację dzieci i młodzieży. 

Celem zadania jest zakrzewienie w młodych ludziach odpowiedzialności i zapału do ochrony życia ludzkiego oraz pomocy drugiemu człowiekowi. Wychowywanie i nauka młodzieży, pretendujących do roli ochotników- strażaków jest jednym z ważniejszych zadań OSP. Jej obowiązkiem jest stworzenie kadry, która będzie funkcjonować w przyszłości i służyć kolejnym pokoleniom lokalnej społeczności. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519