Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Osieku i Strzygach

Strzygi, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzygach

27 000

Status: W realizacji

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Osiek oraz Strzygi. Tablice będą spełniały wyłącznie funkcję informacyjną i ustawione zostaną w miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Zostaną zamontowane w terenie zabudowanym, przy przejściach dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 560 relacji Brodnica – Rypin – Sierpc. Projekt będzie realizowany wspólnie przez OSP Osiek i Strzygi. 

Radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej to "prewencyjne radary", które są coraz częściej instalowane przy drogach o dużym obciążeniu ruchem pojazdów silnikowych. Statystyki pokazują, że jest to mniej represyjna alternatywa dla fotoradarów, ponieważ w miejscach, gdzie pojawiają się takie urządzenia prędkość zmniejsza  się o około 20%.

Wbudowany w Tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Urządzenie posiada regulowany próg prędkości – w ustawieniach domyślnych przekroczenie progu sygnalizowane jest pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ, prędkość wyświetlana jest naprzemiennie ze znakiem B-33 informującym o dozwolonej prędkości. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. 
 

Droga wojewódzka nr 560 przebiega m.in. przez dwie największe pod względem liczby ludności miejscowości w Gminie tj. Osiek (972 osoby) i Strzygi (484 osoby). Ponadto w obydwu tych miejscowościach przy drodze wojewódzkiej zlokalizowane są szkoły podstawowe oraz kościoły. W Osieku w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej swoją siedzibę ma również Ośrodek Zdrowia, Poczta, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z tego względu mieszkańcy, zarówno dzieci jak i dorośli, bardzo często w ciągu dnia muszą przejść przez przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Osieku oraz Strzygach.  Niestety,  mimo znaku informującego o ograniczeniu prędkości, kierowcy bardzo często jeżdżą przez centrum miejscowości Osiek i Strzygi z prędkością powyżej 50 km/h. 

Na terenie Gminy Osiek funkcjonują dwie jednostki z terenu Gminy tj. OSP Osiek i OSP Strzygi, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczko – Gaśniczego (KSRG). Ich głównym zadaniem jest zwiększenie skuteczności działań ratowniczych podczas walki z klęskami żywiołowymi oraz współdziałanie z PSP w zakresie ratownictwa technicznego, chemiczno - ekologicznego i medycznego oraz działanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.  

Dlatego konieczne jest zastosowanie prewencyjnego środka jakim jest radarowy wyświetlacz prędkości. Takie działanie będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i życia  rodzin zamieszkujących Gminę Osiek, a także osób przejeżdżających przez jej teren. 
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530