"Bądź czujny!"

Człuchów, Ochotnicza Straż Pożarna Mosiny

45 700

Status: W realizacji

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów dla mieszkańców 25 Sołectw Gminy Człuchów oraz edukacji i podnoszeniu świadomości z zakresu dbania o należyty stan przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Podczas warsztatów będzie omawiana następująca tematyka:
- skąd bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
- co jest główną przyczyną zaczadzenia?
- co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
- jak poznać objawy zatrucia czadem?
- jak postępować przy zatruciu czadem?

Projekt będzie trwał od października  do grudnia 2019 roku. W warsztatach weźmie udział ok. 6 000 osób.

Świadomość mieszkańców Gminy Człuchów na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w gospodarstwach domowych jest niska. Anonimowa ankieta przeprowadzona wśród miejscowej ludności na temat czadu, pokazała że 63% respondentów nie ma pojęcia o sposobach wykrywania czadu. Bark wiedzy z tego zakresu wynika z ograniczonego dostępu do edukacji, zwłaszcza na terenach wiejskich. OSP Mosiny, w uzgodnieniu z partnerem projektu - OSP Rychnowy, pragnie na terenie Gminy Człuchów przeprowadzić bezpłatne warsztaty na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą czad. 

Cele warsztatów:
- uświadamianie mieszkańcom czym jest czad, kiedy powstaje, jakie niebezpieczeństwo niesie dla zdrowia i życia;
- informowanie o profilaktycznych działaniach, które są niezbędne, aby uniknąć tragedii;
- edukowanie w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy osobie zatrutej tlenkiem węgla, wyczulenie odbiorców na rozpoznawanie pierwszych oznak zatrucia czadem;
- przekonanie jak największej liczby osób do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych przewodów kominowych i wentylacyjnych, sprawdzanie szczelności, systematyczne czyszczenie, nie zaklejanie kratek wentylacyjnych;
- wpływ na zmniejszenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem czadu (przede wszystkim zgonów i ciężkich zatruć).
- zachęcenie mieszkańców do montowania czujników czadu by można było uratować rodzinę przed ciężkim zatruciem lub nawet śmiercią w sytuacji zagrożenia. 
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530