OSPomaga, edukuje, ratuje!

Łużna, Ochotnicza Straż Pożarna w Łużnej

50 000

Status: Wniosek złożony

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej i zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Łużna. W tym celu zakupiony zostanie sprzęt medyczny, niezbędne wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy oraz zorganizowana zostanie kampania informacyjno-szkoleniowa. Działania skierowane będą do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Łużna, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych, ich rodzin oraz seniorów. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
 
Wnioskodawcy pragną edukować i chronić lokalną społeczność poprzez:

- przeprowadzenie cyklu szkoleń na temat udzielania pierwszej pomocy oraz kursu użycia defibrylatora AED dla czterech grup społecznych (dzieci i młodzieży, seniorów, osób dorosłych, członków Ochotniczych Straży Pożarnych) 

- zakup dwóch defibrylatorów, które zostaną odpowiednio oznaczone i  umieszczone w miejscach publicznych (tj. Urząd Gminy Łużna, ściana budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) oraz zakup defibrylatora szkoleniowego
 
- zakup sprzętu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy (fantomy, tablice edukacyjne)
 
- zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej, służącego zorganizowaniu bezpiecznego miejsca pobytu tymczasowego dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 

Rekrutacja na szkolenia przeprowadzona będzie przez osoby zaangażowane w realizację projektu i wolontariuszy. Prace będą koordynowane przez koordynatora projektu, który będzie czuwał nad przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym szkoleń. Wszystkie warsztaty będą przeprowadzane w salach udostępnionych przez partnerów (szkoły, UG Łużna, Gminny Klub Seniora). Dynamika szkoleń i sposób ich prowadzenia będzie uwzględniać zróżnicowanie uczestników. Druhowie prowadzący szkolenia będą posiadali zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.  Każda  osoba, uczestnicząca  w spotkaniu będzie miała możliwość przećwiczenia i  wykorzystania zdobytych informacji na profesjonalnym sprzęcie i fantomie.

Zajęcia dla uczniów zostaną zorganizowane w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2019/2020, w udostępnionych przez placówkę pomieszczeniach. Szkolenia dla Seniorów przeprowadzone zostaną w Gminnym Klubie Seniora, który ma powstać w Gminie Łużna w pierwszych miesiącach 2020 roku. Osoby dorosłe oraz Druhowie ochotnicy z terenu Gminy Łużna będą mogli skorzystać z kampanii informacyjno – szkoleniowej zorganizowanej w budynku remizy OSP Łużna. 

Zakupione zestawy defibrylatorów zostaną umieszczone w miejscach publicznych (ściana budynku remizy OSP Łużna, UG Łużna). 

Zakupione fantomy: noworodka, małego dziecka oraz osoby dorosłej, umożliwią  zrealizowanie szkolenia z pierwszej pomocy. Pozwolą na opanowanie niezbędnych czynności przy reanimacji. Zakupione zostaną  tablice dydaktyczne Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, przedstawiające  podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy, zgodne z zaleceniami dotyczącymi resuscytacji. 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519