Trening sztuk walki i program dydaktyczny dla dzieci i młodzieży

Zaczernie, Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Kultury Kokoroe

9 750

Status: Wniosek złożony

Celem akcji jest nauczenie dzieci prawidłowych reakcji w przypadku nękania. Projekt jest wyjątkowym połączeniem treningów sztuk walki oraz programu dydaktycznego, uczącego sposobów na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Dzieci nauczą się obrony, ale również zrozumieją że rozwiązania siłowe powinny być ostatecznością. 

Dzieci potrzebują jasnego przekazu, kiedy i w jaki sposób mogą się bronić. Projekt będzie kampanią, w której dzieci otrzymają przekaz „nie jesteś sam ze swoimi problemami”. Podczas zajęć zrozumieją, że nie ma nic złego  w proszeniu o pomoc, a umiejętności nabyte na treningach powinny być wykorzystywane w ostateczności.

Zajęcia odbywać się będą w przyjaznej atmosferze w otoczeniu rówieśników, będącymi wsparciem dla uczestników. Dzięki jasno postawionym granicom, kiedy można stosować nabyte umiejętności zostanie zminimalizowane ryzyko, że dzieci w przyszłości staną się oprawcami. 

Treningi poprowadzone zostaną w oparciu o dydaktykę Kamińskiego, prowadzącą do wykształcenia „społeczeństwa dzielnego, tolerancyjnego i sprawiedliwego.” Metodyka zostanie oparta na zasadach: zachęta więcej zdziała niż rozkaz, nagroda więcej niż kara, inspirowanie więcej niż dyrygowanie.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519