"Aktywacja-Relacja"

Poznań, Fundacja BeOPEN

97 350

Status: Wniosek złożony

Realizacja dwugodzinnego programu dla dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych, którego celem będzie nauczenie ich jak budować zdrowe relacje bez agresji, przemocy, nienawiści i uzależnień. Wnioskodawcy pokażą jak chronić życie swoje i bliskich przed destrukcyjnym wpływem negatywnych zachowań.
 

 

 

Miejsce realizacji projektu: cała Polska
Czas realizacji projektu:1.09.2019 - 31.12.2019

Działania w ramach programu:

- „DRAMA: ŻYRAFA KONTRA SZAKAL” - zapoznanie się z metodą budowania relacji w oparciu dobrą komunikację bez przemocy,
-„KONCERT HIP-HOP: MASZ WARTOŚCIOWE ŻYCIE” - zapoznanie się ze świadectwem wartościowego życia bez uzależnień, 
- „WARSZTAT INTERAKTYWNY: SIŁA SPOKOJU” - umiejętność przeciwstawienia się mowie „hejtu” i nienawiści,
- PRZEKAZANIE PAKIETU NARZĘDZI  AKTYWACJI: zajęcia z profilaktyki uzależnień, metody pracy z młodzieżą w obszarze agresji i przemocy, przygotowanie gotowych scenariuszy zajęć wychowawczych.

Celem projektu jest kształtowanie wartości, postaw, charakteru i tożsamości młodego człowieka, aby:
- dbał o swoje życie i widział w nim wartość, 
- nie niszczył swojego życia używkami, 
- umiał zadbać o zdrowie swoje i innych, 
- dbał o swoje życie emocjonalne i relacje ze samym sobą i innymi, 
- uczył się akceptacji i tolerancji siebie i innych,
- żeby mógł zrozumieć siebie i innych (emocje i potrzeby),
- posiadał narzędzia do pokojowego i zdrowego współtworzenia świata,
- znalazł w własne miejsce na świecie,  w oparciu o nastawienie na współpracę oraz porozumienie,
- wiedział by nie reagować agresją na agresję, 
- umiał tworzyć zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły i rodziny.

Odbiorcy: 
- uczniowie szkół podstawowych od klasy 4 do 8, 
- uczniowie gimnazjów, liceów i techników, oraz innych placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy i zaproszeni rodzice.

Jest to szczególny czas dorastania młodego człowieka, w czasie którego  taki wpływ jest istotny i kluczowy dla jego dalszego zdrowego i bezpiecznego rozwoju. Zajęcia poprzez swój artystyczny i kreatywny charakter będą w wyjątkowy sposób pobudzać młodych ludzi do refleksji i na temat życia swojego i innych bliskich osób. Przestrzegą przed skutkami złych zachowań, dadzą wartościową alternatywę dla codziennych wyborów i potrzebne do tego narzędzia. Dzięki projektowi nauczyciele dostaną narzędzia rozwiązywania i przeciwdziałania sytuacjom agresywnym. Dostaną możliwość przeprowadzenia w swojej szkole programu profilaktycznego w oparciu o autentyczne i poruszające świadectwa ludzi oraz wartościowy program artystyczno - muzyczny.

Uczniowie szkół, którzy wezmą udział w projekcie, przejdą przez 2 godzinny program, w którym zetkną się z Koncertem Hip-Hopowym o przesłaniu antynarkotykowym, zobaczą dramę dotyczącą umiejętności tworzenia relacji na bazie porozumienia bez przemocy oraz,
wezmą udział w interaktywnym warsztacie, w którym nucza się jak nie odpowiadać agresją na agresję (30 szkół po 200 uczniów = 6 000 uczniów):
1. Potrafię rozpoznać zachowanie agresywne i przemocowe - wiem jak sobie z nimi radzić,
2. Umiem rozmawiać w duchu porozumienia bez przemocy,
3. Wiem jak nie wciągnąć się w mowę nienawiści - przewidywanie skutków,
4. Znam wartość swojego życia i życia swoich bliskich,
5. Wiem jakie konsekwencje niesie za sobą „hejt” w cyberprzestrzeni i w realu - zapobieganie
agresji w szkole i w rodzinie,
6. Wiem jakie niesie ze sobą zagrożenie stosowania używek,
7. Znam swoje powody i potrafię je udowodnić, by odmówić zażywania środków psychoaktywnych,
8. Wiem, co zrobić gdy widzę zagrożenie życia, gdy ktoś jest pod wpływem środków psychoaktywnych,
9. Rozumiem i akceptuje swoje i innych emocje oraz potrzeby, które są motorem wszelkich działań - radzę sobie z emocjami,
10. Szanuję odmienność innych osób, ich poglądy i przekonania - skuteczne metody rozwiązywania konfliktów,
11. Potrafię w pokojowy i kulturalny sposób, wyrażać swoje zdanie i bronić swojego światopoglądu.

Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy i rodzice (30 szkół po 20 nauczycieli = 600), którzy wezmą udział w 2 godzinnym programie:
1. Poznają narzędzia komunikacji porozumienia bez przemocy,
2. Poznają metodę jak nie reagować agresją na agresję,
3. Dowiedzą się o destrukcyjnym wpływie używek i usłyszą świadectwo wyjścia z uzależnień,
4. Zostaną zainspirowani i dostaną gotowe materiały do kreatywnego przedstawiania treści profilaktyczno-wychowawczych,
5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach agresywnych i przemocowych,
6. Zwiększone zaangażowanie nauczycieli/wychowawców, uczniów w walkę ze zjawiskiem przemocy i agresji w otoczeniu.
 

 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519