Szkolenia z OSP w Borucicach

Borucice, Ochotnicza Straż Pożarna w Borucicach

93 000

Status: Wniosek złożony

Ochotnicza Straż Pożarna w Borucicach chce przeprowadzić  szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , szkolenia z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zakresu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom komunikacyjnym i w gospodarstwie domowym. Pragnie wyposażyć drużynę pożarniczą w niezbędny sprzęt, który będzie wykorzystany przy tych kursach.

Szkolenia z udziałem fantomu zaprezentują jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystywać opaskę uciskową przy złamaniach otwartych, zademonstrują pozycje bezpieczne oraz postępowanie z ranami otwartymi i krwotokami.

Pokazy z wykorzystaniem torby przedmedycznej (szyny kramera, deski) zademonstrują uczestnikom jak wygląda pomoc z ich użyciem, jak ocenić i zabezpieczyć złamania,  czego się spodziewać gdy przyjedzie ratownik medyczny. Kołnierze ortopedyczne zwrócą uwagę na istotność zabezpieczenia kręgosłupa w sytuacjach zagrażających życiu. Zakupiony zostanie defibrylator zewnętrzny.

W czasie pokazów poruszony zostanie  temat zagrożeń z udziałem gazu m.in. jak zachowywać  się podczas jego ulatniania. Zostaną zakupione czujniki gazu, przeznaczone do zamontowania w domach mieszkańców.
Wnioskodawcy chcą przygotować młodzież i dorosłych jak postępować, gdy są świadkami nieszczęśliwego zdarzenia lub poszkodowanymi oraz uświadomić – zwłaszcza najmłodszym,  że to co robi ratownik nie jest czymś złym. Szkolenia zademonstrują kolejność czynności jakie powinien wykonywać każdy, będący świadkiem zdarzenia. Będą one przeprowadzone w szkołach podstawowych, od września do listopada by wyrabiać w uczniach właściwe nawyki w sytuacjach zagrożenia. 

Na koniec projektu  dzieciom i młodzieży wręczone zostaną opaski odblaskowe, które zwiększą ich bezpieczeństwo oraz widoczność jako uczestników ruchu drogowego. 
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519